Norwegian (Bokmål) phrases #921-940 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Dersom aktivert, vil applikasjonen samle informasjon om uoverastte fraser og tillate de å bli oversatt.
info
922
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Dersom aktiert, vil applikasjonen beregne kvaliteten på uendrede regioner for et JPEG bilde.
info
923
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
info
924
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
info
925
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
info
926
If enabled, the output image will always have square proportions.
Hvis aktivert, utdatafilen vil alltid ha kvadrat proporsjoner.
info
927
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
info
928
If enabled, the text be printed skewed.
info
929
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
info
930
If enabled, the weight of the used font will be increased.
info
931
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Dersom aktiert, vil uoversatte fraser bli prossesert med [*] i applikasjons vinduet.
info
932
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
info
933
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Hvis dette alternativet er aktivert relaterte felt vil være satt til den definerte verdien når kommandoen er aktivert.
info
934
If used in toolbar, the button will always contain command name.
info
935
Ignore alpha
Ignorer gjennomsiktighet
info
936
Ignore selection
Igroner markering
info
937
Image
Bilde
info
938
Image &zoom:
Bildefor&størrelse:
info
939
Image - EXIF
info
940
Image - EXIF Tag Info
info
Select background
What about ICL files?