Turkish phrases #1661-1680 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1661
Similar colors
Benzer renkler
info
1662
Simple bevel
Basit eğim
info
1663
Simple flood fill
Basit taşkın dolgu
info
1664
Simple select
Basit seçim
info
1665
Simplified controls
info
1666
Single chroma value will be saved for the selected block size.
Seçilen blok büyüklüğü için tek kroma değeri kaydedilir.
info
1667
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Tek piksel|Kare 3x3|Kare 5x5|Daire 3x3|Daire 5x5|Eşkenar dörtgen 5x5|Çapraz 3 piksel|Çapraz 5 piksel|
info
1668
Size
Boyut
info
1669
Size of beveled region in pixels.
Size of beveled region in pixels.
info
1670
Size of the added shadow in pixels.
Eklenen gölgenin pixel cinsinden boyutu.
info
1671
Size of watermark text in percent of the image height.
Filigran metninin görüntü yüksekliğinin yüzde olarak boyutu.
info
1672
Size of watermark text in pixels.
Filigran metninin piksel cinsinden boyutu.
info
1673
Size specification
info
1674
Size:
Boyut:
info
1675
Small
info
1676
Small icons
info
1677
Smart Retarget
Akıllı Yeniden Hedef
info
1678
Smart retarget...
Akıllı yeniden hedefleme...
info
1679
Smooth
Pürüzsüz
info
1680
Smooth area edges
Düzgün alan kenarları
info
Select background
Vista & Win 7 icons