Danish phrases #1401-1420 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1401
No adjustment
Ingen justering
info
1402
No caps
Ingen hætter
info
1403
No files matching specified criteria found.
Ingen passende filer fundet.
info
1404
No fill
Ingen udfyldning
info
1405
No help is available for this window area.
Der findes ingen hjælp til dette vindue.
info
1406
No image in clipboard.
Udklipsholderen er tom.
info
1407
No outline
Ingen omkreds
info
1408
No recently used files found.
Senest anvendte ikke fundet.
info
1409
No smoothing
Ingen blødgøring
info
1410
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
På grund af ugyldig konfiguration er der ingen visning i dette område. Kontroller indstillingerne og nulstil dem evt. med værktøjet i Windows startmenu.
info
1411
NonCommercial Usage Only (CC nc)
Kun ikke kommerciel brug (CC nc)
info
1412
None
Ingen
info
1413
Normal map
Normalt kort
info
1414
Normal select
Normal markering
info
1415
Normalize layers
Normalisér lag
info
1416
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Multiplicér|Skærm|Tilføj|Fratræk|Gennemsnit|Forskel|Minimum (mørkere)|Maksimum (lysere)|Overlæg|Erstat nuance|Erstat mætning|Erstat lysstyrke|Erstat farve|Silhouet
info
1417
Note
Bemærk
info
1418
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Bemærk: Håndtagskoordinater sendes til værktøjet præcis som angivet, uanset aktuel koordinattilstand. Ugyldige værdier kan forårsage uventede resultater.
info
1419
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
Bemærk: Største og mindste zoomværdi kan afhænge af vinduesstørrelse og det viste billede.
info
1420
Number of ball
info
I wish there were...
What about ICL files?