Danish phrases #1401-1420 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1401
No caps
Ingen hætter
info
1402
No files matching specified criteria found.
Ingen passende filer fundet.
info
1403
No fill
Ingen udfyldning
info
1404
No help is available for this window area.
Der findes ingen hjælp til dette vindue.
info
1405
No image in clipboard.
Udklipsholderen er tom.
info
1406
No outline
Ingen omkreds
info
1407
No recently used files found.
Senest anvendte ikke fundet.
info
1408
No smoothing
Ingen blødgøring
info
1409
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
På grund af ugyldig konfiguration er der ingen visning i dette område. Kontroller indstillingerne og nulstil dem evt. med værktøjet i Windows startmenu.
info
1410
NonCommercial Usage Only (CC nc)
Kun ikke kommerciel brug (CC nc)
info
1411
None
Ingen
info
1412
Normal map
Normalt kort
info
1413
Normal select
Normal markering
info
1414
Normalize layers
Normalisér lag
info
1415
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Multiplicér|Skærm|Tilføj|Fratræk|Gennemsnit|Forskel|Minimum (mørkere)|Maksimum (lysere)|Overlæg|Erstat nuance|Erstat mætning|Erstat lysstyrke|Erstat farve|Silhouet
info
1416
Note
Bemærk
info
1417
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Bemærk: Håndtagskoordinater sendes til værktøjet præcis som angivet, uanset aktuel koordinattilstand. Ugyldige værdier kan forårsage uventede resultater.
info
1418
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
Bemærk: Største og mindste zoomværdi kan afhænge af vinduesstørrelse og det viste billede.
info
1419
Number of ball
info
1420
Number of bits used to represent single pixel. Higher value means more possible colors.
Antal bit i en enkelt pixel. Højere værdi giver mulighed for flere farver.
info
What about ICL files?
Select background