Danish phrases #1421-1440 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Number of bits used to represent single pixel. Higher value means more possible colors.
Antal bit i en enkelt pixel. Højere værdi giver mulighed for flere farver.
info
1422
Number of dots. More dots means smaller dots.
Antal prikker. Højere antal betyder mindre prikker.
info
1423
Number of edges of the star. It should be >= 2.
Antal stjernekanter. Bør være =>2.
info
1424
Number of generated frames. Higher number results in more variable fire.
Antal genererede rammer. Højere antal medfører en mere levende effekt.
info
1425
Number of generated frames. Higher number results in smoother animation.
Antal genererede rammer. Højere antal giver blødere animation.
info
1426
Number of intermediary steps needed to shrink the dot.
Antal nødvendige mellemtrin til formindskning af prikker.
info
1427
Number of new fire particles generated per frame.
Antal flammepartikler pr. ramme.
info
1428
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Antallet af pladser bag kommaet. Forøg værdien for højere farvenøjagtighed, eller hvis intervallet er for lavt.
info
1429
Number of points
Antal punkter
info
1430
Number of times the blur algorithm is run in sequence.
Antal gange sløringsalgoritmen køres i sekvensen.
info
1431
OK
OK
info
1432
Object alignment
Emenjustering
info
1433
Object providing menu or toolbar commands.
Emne med menu-/værktøjsliniekommandoer.
info
1434
Object size %i%%
info
1435
Object specifying command list.
Emneangivet kommandoliste.
info
1436
Object that controls the command in the window's context menu.
Emne der kontrollerer kommandoen i vinduets konteksmenu.
info
1437
Octagon
Oktagon
info
1438
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Skyggens forskydning i pixel. Positive værdier flytter skyggen til højre.
info
1439
On &key pressed:
Ved tastetryk:
info
1440
On key pressed
Ved tastetryk
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...