Danish phrases #881-900 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
881
Export selected image from current icon.
Eksporter valgte billede fra aktuelt ikon.
info
882
Extend the selected area by 1 or more pixels.
Udvid markeret område med 1 eller flere pixel.
info
883
Extend the selected area by 1 pixel.
Udvid markeringen med 1 pixel.
info
884
Extension
Filtype
info
885
Extra attributes
Ekstra attributter
info
886
Extract Part by
Udtræk del efter
info
887
Factor influencing how much are the pixels displaced.
Faktor der bestemmer hvor meget pixel fortrænges.
info
888
Fade
Udton
info
889
Fade away
Udton
info
890
Fade effect
Udtoning
info
891
Failed to open %s.
info
892
Far density:
Langt væk:
info
893
Favorite formats:
Foretrukne:
info
894
File &name:
Filnavn:
info
895
File Browser
Filbrowser
info
896
File associations...
Filtilknytninger...
info
897
File format
Filformat
info
898
File format:
Filformat:
info
899
File name:
Filnavn:
info
900
File type
Filtype
info
What about ICL files?
Select background