Danish phrases #1481-1500 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1481
Operation succeeded.
Handlingen gennemført.
info
1482
Operation whose strenght is being adjusted. It must be an operation working with raster images.
Handlingsstyrke der justeres. Handlingen skal virke på rasterbilleder.
info
1483
Operation:
Handling:
info
1484
Optimize image for given background color.
Optimér billede til given baggrundsfarve.
info
1485
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Optimér billede til givet baggrundsfarve.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">Flere oplysninger</a>.
info
1486
Original
Original
info
1487
Original size
Original størrelse
info
1488
Original string:
Original streng:
info
1489
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Original|Behandlet|Begge|Genindlæs|Automatisk|
info
1490
Other files
Andre filer
info
1491
Outer shadow
Ydre skygge
info
1492
Outline
Kant
info
1493
Outline color
Kantfarve
info
1494
Outline only
Kun kant
info
1495
Outline width
Kantbredde
info
1496
Outline...
Kant...
info
1497
Outline:
Kant:
info
1498
Output
Output
info
1499
Outside
Ydre
info
1500
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Tilsidesæt nedre grænseparameter. Brug standardværdi til både øvre og nedre grænse.
info
Vista & Win 7 icons
Select background