Danish phrases #1281-1300 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Man'o'war fractal
info
1282
Manage Custom Icons
Administrer tilpassede ikoner
info
1283
Manage Custom Presets
Administrer skabeloner
info
1284
Manage File Associations
Administrer filtilknytninger
info
1285
Manage Layouts
Administrer layout
info
1286
Manage Windows shell associations
Administrer Windows shell forbindelser
info
1287
Manage custom presets
Administrer tilpassede skabeloner
info
1288
Manage database
Administrer database
info
1289
Mandelbrot set
Mandelbrot set
info
1290
Manually entered part-ID
Manuelt indsat del ID
info
1291
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Sæt koordinaterne for det klikkede håndtag manuelt.
info
1292
Mark all available items or objects as selected.
Sæt alle tilgængelige emner som markeret.
info
1293
Mask ID
Maske ID
info
1294
Mask ID:
Maske ID:
info
1295
Mask from opacity
Maske fra opacitet
info
1296
Mask identifier:
Maskeidentitet:
info
1297
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
matcher pixel med samme alfaværdi (opacitet/gennemsigtighed).
info
1298
Matches pixels with similar brightness.
Matcher pixel med lignende lysstyrke.
info
1299
Matches pixels with similar hues.
Matcher pixel med lignende nuancer.
info
1300
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Matcher pixel med lignende værdier for rød, grøn, blå og alfakanaler.
info
I wish there were...
What about ICL files?