Danish phrases #581-600 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Copy frame
Kopiér ramme
info
582
Copy of 
Kopi af
info
583
Copy of %s
Kopi af %s
info
584
Copy style
Kopiér stil
info
585
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiér markering til udklipsholder.
info
586
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiér stil fra aktuelt lag til udklipsholder.
info
587
Copyright © 2006-2009
Copyright © 2006-2009
info
588
Copyright © 2006-2012
Copyright © 2006-2012
info
589
Copyright © 2006-2013
Copyright © 2006-2013
info
590
Copy|Paste| Clear|Open...|Save...|
Kopiér|Indsæt|Ryd|Åben...|Gem...|
info
591
Corner radius:
Hjørneradius:
info
592
Create
Opret
info
593
Create Animated Clock
Opret animeret ur
info
594
Create Animated Dots
Opret animerede prikker
info
595
Create Animated Spinning Wheel
Opret animeret rullende hjul
info
596
Create Arrow Shape
Opret pil
info
597
Create Cursor from Image
Opret markør fra billede
info
598
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Opret en 3D lignende effekt med fremhævede kanter.
info
599
Create a mouse cursor from the current image.
Opret markør fra aktuelt billede.
info
600
Create a new account
Opret ny konto
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons