Danish phrases #1501-1520 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Part &operation:
Delhandlinger:
info
1502
Particle count
Antal partikler
info
1503
Particle longevity
Partiklers levetid
info
1504
Particle size
Partikelstørrelse
info
1505
Password is hidden
Skjult kodeord
info
1506
Paste Handler
Håndtér indsætning
info
1507
Paste image
Indsæt billede
info
1508
Paste style
Indsæt stil
info
1509
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Indsæt trukket billede som flydende.
info
1510
Paste:
Indsæt:
info
1511
Pasted
Indsat
info
1512
Path
Sti
info
1513
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Sti til emnets html hjælp der vises hvis brugeren klikker på Hjælp. Knappen er skjult hvis feltet er tomt.
info
1514
Path to environment map
Miljøkorts palcering
info
1515
Path to height map
Højdekortets placering
info
1516
Pattern fill
Mønsterfyld
info
1517
Pavement
Pavement
info
1518
Pencil
Blyant
info
1519
Pentagon
Pentagon
info
1520
Perform the last undone action again.
Udfør sidst fortrudte handling igen.
info
I wish there were...
What about ICL files?