Danish phrases #1501-1520 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Tilsidesæt øvre grænseparameter. Brug standardværdi til både øvre og nedre grænse.
info
1502
Overwrite images
Overskriv billeder
info
1503
PCX Image
info
1504
PCX image files
info
1505
PNG Image
PNG billede
info
1506
PNG image files
PNG billedfil
info
1507
Paint a new arrow-like shape with specified parameters.
Tegn en pilelignende form med definerede parametre.
info
1508
Paint a new arrow-like shape with specified parameters.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Arrow_shape_wizard">More information</a>.
Tegn en ny pileform med definerede parametre.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Arrow_shape_wizard">Flere oplysninger</a>.
info
1509
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Maler emne under aktuel baggrund. Tegnede emner er kun synlige hvis aktuel baggrund er halvgennemsigtig.
info
1510
Paint over
Farvelæg over
info
1511
Paint under
Farvelæg under
info
1512
Panel Height
Panelhøjde
info
1513
Panels
Paneler
info
1514
Parameter
Parameter
info
1515
Parameter:
Parameter:
info
1516
Part &operation:
Delhandlinger:
info
1517
Particle count
Antal partikler
info
1518
Particle longevity
Partiklers levetid
info
1519
Particle size
Partikelstørrelse
info
1520
Password is hidden
Skjult kodeord
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...