Danish phrases #1841-1860 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Set Image Size
Billedstørrelse
info
1842
Set Loop Count
Antal gentagelser
info
1843
Set background
Baggrund
info
1844
Set blending mode
Blandingstilstand
info
1845
Set coordinates mode
Koordinater
info
1846
Set image color depth to 1bit. 1bit images may contain black, white and transparent pixels.
Sæt farvedybden til 1 bit. 1 bit billeder kan indeholde sorte, hvide og gennemsigtige pixel.
info
1847
Set image color depth to 24bits. 24bits images may contain pixels of any color or transparent pixels.
Sæt farvedybden til 24 bit. 24 bit billeder kan indeholde pixel i alle farver eller gennemsigtige pixel.
info
1848
Set image color depth to 32bits. 32bits images (Windows XP icons) may contain pixels fo any color and any level of transparency.
Sæt farvedybden til 32 bit. 32 bit billeder (Windows XP ikoner) kan indeholde pixel i alle farver og alle niveauer af gennemsigtighed.
info
1849
Set image color depth to 4bits. 4bits images may contain pixels of 16 colors or transparent pixels.
Sæt farvedybden til 4 bit. 4 bit billeder kan indeholde pixel i 16 farver og gennemsigtige pixel.
info
1850
Set image color depth to 8bits. 8bits images may contain pixels of 256 custom colors or transparent pixels.
Sæt farvedybden til 8 bit. 8 bit billeder kan indeholde pixel i 256 farver eller gennemsigtige pixel.
info
1851
Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>.
Sæt ny lærredsstørrelse og placér originalbilledet.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Flere oplysninger</a>.
info
1852
Set outline width
Omkredsbredde
info
1853
Set outline width of a shape to the predefined value.
Sæt kantbredden på en form til en bestemt værdi.
info
1854
Set rasterization mode
Rasterisering
info
1855
Set size to %ix%i
info
1856
Set size to:
Størrelse:
info
1857
Set style ID
Stil ID
info
1858
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Sæt den primære farve ved at klikke på et pixel. Hold "Shift" nede for at ændre den sekundære farve.
info
1859
Set the state of all selected boolean items to false.
Sæt status for alle valgte booleske emner til falsk.
info
1860
Set the state of all selected boolean items to true.
Sæt status på alle booleske emner til sand.
info
What about ICL files?
Select background