Danish phrases #1861-1880 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Set the value to 0 to repeat the animation indefinitely. Note: the viewer in the editor ignores this setting.
Sæt til 0 for at gentage uendeligt. Bemærk: Programmets visning ignorerer denne indstilling.
info
1862
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Sæt markeringens zoomniveau til 100%.
info
1863
Set tool ID
Værktøjs ID
info
1864
Shadow
Skygge
info
1865
Shadow density
Skyggetæthed
info
1866
Shadow offset
Skyggeforskydning
info
1867
Shadow only
Kun skygge
info
1868
Shadow position:
Placering:
info
1869
Shadow size
Skyggestørrelse
info
1870
Shadow size:
Skyggestørrelse:
info
1871
Shape
Form
info
1872
Shape fill mode controls how shapes are filled and if outline is drawn.
Udfyldning bestemmer hvordan former udfyldes og om der tegnes en kant.
info
1873
Shape filling
Formudfyldning
info
1874
Shape is filled using pattern from the selected image file.
Formen udfyldes med mønstret fra den valgte billedfil.
info
1875
Shape is filled using selected pattern combining primary and secondary colors.
Formen udfyldes med det valgte mønster og en kombination af primære og sekundære farver.
info
1876
Shape size
Formstørrelse
info
1877
Shape source:
Formkilde:
info
1878
Shape:
Form:
info
1879
Shapes will be filled with solid color or brush.
Former udfyldes med dækkende farve eller pensel.
info
1880
Sharp joins between lines.
Skarp liniesammenføjning.
info
What about ICL files?
I wish there were...