Danish phrases #1861-1880 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Shadow offset
Skyggeforskydning
info
1862
Shadow only
Kun skygge
info
1863
Shadow position:
Placering:
info
1864
Shadow size
Skyggestørrelse
info
1865
Shadow size:
Skyggestørrelse:
info
1866
Shape
Form
info
1867
Shape fill mode controls how shapes are filled and if outline is drawn.
Udfyldning bestemmer hvordan former udfyldes og om der tegnes en kant.
info
1868
Shape filling
Formudfyldning
info
1869
Shape is filled using pattern from the selected image file.
Formen udfyldes med mønstret fra den valgte billedfil.
info
1870
Shape is filled using selected pattern combining primary and secondary colors.
Formen udfyldes med det valgte mønster og en kombination af primære og sekundære farver.
info
1871
Shape size
Formstørrelse
info
1872
Shape source:
Formkilde:
info
1873
Shape:
Form:
info
1874
Shapes will be filled with solid color or brush.
Former udfyldes med dækkende farve eller pensel.
info
1875
Sharp joins between lines.
Skarp liniesammenføjning.
info
1876
Sharp shadow
Skarp skygge
info
1877
Sharpen
Skarpere
info
1878
Sharpen image
Skarpere billede
info
1879
Sharpen...
Skarphed...
info
1880
Sharpness of the folds.
Folderskarphed
info
Select background
Vista & Win 7 icons