Danish phrases #2081-2100 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2081
The view used in color selection dialogs.
Visningen bruges i farvevælgerdialoger.
info
2082
The window will automatically adjust the zoom to display the entire image.
Vinduet tilpasser automatisk zoomniveauet til at vise hele billedet.
info
2083
This JavaScript code should use the Configuration object to define a configuration dialog. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
Dette javascript burde bruge tilpasningsemnet til definere tilpasningsdialogen. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
info
2084
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Dette område er for lille til en tilpasset opsætningsdialog. Klik her for at skifte til tabelvisning.
info
2085
This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in.
Dette område er for lille til en tilpasset indstillingsdialog. Klik her for at zoome ind.
info
2086
This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file.
Denne boks tillader dig kun at vise filer af valgte type. Når du gemmer filer kan denne boks påvirke formatet af den gemte fil.
info
2087
This computer
Denne computer
info
2088
This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders.
Dette felt vider din nuværende mappe, og tillader dig hurtigt at skifte til overlæggende mapper.
info
2089
This file name is not allowed. Please give your cursor a unique name.
info
2090
This function allows you to publish your cursor on the web.
Udgiv din markør på nettet med denne funktion.
info
2091
This is a live preview of the current cursor. The cursor may be resized to 32x32 pixels, because this is the only size supported by Windows.
Forhåndavisning af aktuel markør. den skal måske skaleres til 32x32 pixels, som er den eneste størrelse Windows accepterer.
info
2092
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Liste over de aktuelle layout. Brug værktøjsikonerne herover til at administrere dem. Dobbeltklik på et layout åbner dets indstillinger.
info
2093
This list shows currently installed custom icons.
Listen viser aktuelt installerede tilpassede ikoner.
info
2094
This operation is performed on the extracted document part.
Denne handling udføres på den udtrukne dokumentdel.
info
2095
This operation will be performed on the transformed document.
Denne handling udføres på det transformerede dokument.
info
2096
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Denne parameter bestemmer den maksimale dækning af hvert malet mønster.
info
2097
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Denne indstilling bestemmer hvordan kanten kombineres med den originale form.
info
2098
This software may be used freely for any legal purposes, including commercial applications. Installation package must NOT be redistributed without authors' permission.
Dette program kan gratis bruges til alle legale og kommercielle formål. Installeringsfilen må IKKE distribueres uden udviklerens tilladelse.
info
2099
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Denne tabel viser de understøttede filtyper. Sæt flueben ved de filtyper der skal knyttes til (åbnes med) programmet.
info
2100
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Denne værdi styrer skyggens intensitet. Højere værdi betyder mørkere skygge.
info
Vista & Win 7 icons
Select background