Danish phrases #2161-2180 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2161
Upper left X
Øverste venstre X
info
2162
Upper left Y
Øverste venstre Y
info
2163
Upper left corner:
Øverste venstre hjørne:
info
2164
Upper part height [pixels]
Øverste højre del [pixel]
info
2165
Upper right X
Øverste højre X
info
2166
Upper right Y
Øverste højre Y
info
2167
Upper right corner:
Øverste højre hjørne:
info
2168
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Brug højdekort til at fortrænge pixel i billedet. Højdegraden definerer fortrængningens retning og mængde.
info
2169
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
Brug et miljøkort der vil reflektere fra facetbilledet.
info
2170
Use color of nearest pixel.
Brug farve fra nærmeste pixel
info
2171
Use current for
Anvend aktuel til
info
2172
Use default cursor
Brug standardmarkør
info
2173
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
Anvend standard markørstørrelse (anbefales) eller angiv størrelsen selv.
info
2174
Use default database
Brug standarddatabase
info
2175
Use layered mode by default
Brug lag tilstand som standard
info
2176
Use linear interpolation of pixel colors.
Anvend lineær interpolering til pixelfarver.
info
2177
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
Brug flere processorer til billedvisning i rastereditor.
info
2178
Use the controls to select font family, style, and size.
Brug kontrollerne til at vælge skrifttype, stil og størrelse.
info
2179
Use the dropped cursor for this role.
Brug droppet markør til denne rolle.
info
2180
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Brug kontrollerne til at skifte ikonstørrelser i forhåndsvisningen.
info
What about ICL files?
I wish there were...