Danish phrases #2141-2160 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2141
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
2142
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
2143
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
2144
Translation tables for this language are not available.
Oversættelsesskabelonen til dette sprog er ikke tilgængelig.
info
2145
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
2146
Transparency
Gennemsigtighed
info
2147
Triangle
Trekant
info
2148
Turn the image upside down.
Vend billedet på hovedet.
info
2149
Tutorials
Vejledninger
info
2150
Type
Type
info
2151
Type "%s"
Type "%s"
info
2152
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv vilkårlig tekst i denne boks, og klik på billedet for at generer teksten med den angivne skrifttype.
info
2153
Type number from 8 to 256 to define image height.
Angiv tal mellem 8 og 256 for at bestemme billedhøjden.
info
2154
Type number from 8 to 256 to define image width.
Angiv tal mellem 8 og 256 for at bestemme billedbredden.
info
2155
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Type af kortlægningsværdier fra givet interval til skyderen i tilpasningsdialogen.
info
2156
Type of operation executed in this step of the sequence.
Handling udført dette i sekvenstrin.
info
2157
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Handlingstype til eksekvering når en gestus genkendes. Visse handlingers ekstraindstillinger er vist herunder.
info
2158
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Type af mønster farvet når penslen bevæger sig over canvas
info
2159
Type of the actual operation.
Aktuel handlingstype
info
2160
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
Select background
What about ICL files?