Danish phrases #2141-2160 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2141
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
2142
Transparency
Gennemsigtighed
info
2143
Triangle
Trekant
info
2144
Turn the image upside down.
Vend billedet på hovedet.
info
2145
Tutorials
Vejledninger
info
2146
Type
Type
info
2147
Type "%s"
Type "%s"
info
2148
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv vilkårlig tekst i denne boks, og klik på billedet for at generer teksten med den angivne skrifttype.
info
2149
Type number from 8 to 256 to define image height.
Angiv tal mellem 8 og 256 for at bestemme billedhøjden.
info
2150
Type number from 8 to 256 to define image width.
Angiv tal mellem 8 og 256 for at bestemme billedbredden.
info
2151
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Type af kortlægningsværdier fra givet interval til skyderen i tilpasningsdialogen.
info
2152
Type of operation executed in this step of the sequence.
Handling udført dette i sekvenstrin.
info
2153
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Handlingstype til eksekvering når en gestus genkendes. Visse handlingers ekstraindstillinger er vist herunder.
info
2154
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Type af mønster farvet når penslen bevæger sig over canvas
info
2155
Type of the actual operation.
Aktuel handlingstype
info
2156
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
2157
Type of the view in this panel.
Visning i dette panel.
info
2158
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Transformeringstype udført i dette trin (bemærk at transformering ikke bør være sidste trin i sekvensen, da resultatet mistes).
info
2159
Type of view to be placed in this tab.
Visningstype til denne fane.
info
2160
Type text directly in the raster editor.
Skriv tekst direkte i billedredigering.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons