Danish phrases #2181-2200 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2181
Upper bound
Øvre grænse
info
2182
Upper left X
Øverste venstre X
info
2183
Upper left Y
Øverste venstre Y
info
2184
Upper left corner:
Øverste venstre hjørne:
info
2185
Upper part height [pixels]
Øverste højre del [pixel]
info
2186
Upper right X
Øverste højre X
info
2187
Upper right Y
Øverste højre Y
info
2188
Upper right corner:
Øverste højre hjørne:
info
2189
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Brug højdekort til at fortrænge pixel i billedet. Højdegraden definerer fortrængningens retning og mængde.
info
2190
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
Brug et miljøkort der vil reflektere fra facetbilledet.
info
2191
Use color of nearest pixel.
Brug farve fra nærmeste pixel
info
2192
Use current for
Anvend aktuel til
info
2193
Use default cursor
Brug standardmarkør
info
2194
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
Anvend standard markørstørrelse (anbefales) eller angiv størrelsen selv.
info
2195
Use default database
Brug standarddatabase
info
2196
Use layered mode by default
Brug lag tilstand som standard
info
2197
Use linear interpolation of pixel colors.
Anvend lineær interpolering til pixelfarver.
info
2198
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
Brug flere processorer til billedvisning i rastereditor.
info
2199
Use the controls to select font family, style, and size.
Brug kontrollerne til at vælge skrifttype, stil og størrelse.
info
2200
Use the dropped cursor for this role.
Brug droppet markør til denne rolle.
info
I wish there were...
What about ICL files?