Danish phrases #2181-2200 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2181
Upload
Upload
info
2182
Uploaded cursor must not have an empty image.
Uploadede markører skal indeholde et billede.
info
2183
Upper bound
Øvre grænse
info
2184
Upper left X
Øverste venstre X
info
2185
Upper left Y
Øverste venstre Y
info
2186
Upper left corner:
Øverste venstre hjørne:
info
2187
Upper part height [pixels]
Øverste højre del [pixel]
info
2188
Upper right X
Øverste højre X
info
2189
Upper right Y
Øverste højre Y
info
2190
Upper right corner:
Øverste højre hjørne:
info
2191
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Brug højdekort til at fortrænge pixel i billedet. Højdegraden definerer fortrængningens retning og mængde.
info
2192
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
Brug et miljøkort der vil reflektere fra facetbilledet.
info
2193
Use color of nearest pixel.
Brug farve fra nærmeste pixel
info
2194
Use current for
Anvend aktuel til
info
2195
Use default cursor
Brug standardmarkør
info
2196
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
Anvend standard markørstørrelse (anbefales) eller angiv størrelsen selv.
info
2197
Use default database
Brug standarddatabase
info
2198
Use layered mode by default
Brug lag tilstand som standard
info
2199
Use linear interpolation of pixel colors.
Anvend lineær interpolering til pixelfarver.
info
2200
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
Brug flere processorer til billedvisning i rastereditor.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons