Danish phrases #661-680 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Custom background
Tilpasset baggrund
info
662
Custom color
Tilpasset farve
info
663
Custom colors
Tilpassede farver
info
664
Custom convolution filter
Tilpas sammenkædningsfilter
info
665
Custom convolution filter...
Tilpas sammenkædningsfilter...
info
666
Custom format...
Tilpas format...
info
667
Custom icons...
Tilpassede ikoner...
info
668
Custom image
Tilpasset billede
info
669
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Forudindstillinger for værktøj, udfyldning og tegning.
info
670
Custom size
Tilpasset størrelse
info
671
Custom size:
Størrelse:
info
672
Custom zoom
Tilpasset zoom
info
673
Custom1
Tilpasset1
info
674
Customize
Tilpas
info
675
Customize currently used mouse cursors. Create and modify cursor schemes.
Tilpas den aktuelle musemarkør. Opret og tilpas markørskemaer.
info
676
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tilpas hovedvinduets størrelse. Åbne dokumenter og vinduer påvirkes ikke.
info
677
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Klip markering til udklipsholder.
info
678
DPI
DPI
info
679
Darken
Mørkere
info
680
Dash
Sjat
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons