Danish phrases #861-880 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
861
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Gør skyggen rigere med lyse og mørke striber.
info
862
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Indtast et nummer for at indstille en enkelt farve kanal i den aktuelle farve. Tryk på Enter for at gå videre til næste kanal.
info
863
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Indsæt farve i "hexadecimal" internet format som RRGGBB eller inkluder en alpha kanal ved brug af AARRGGBB formatet.
info
864
Enter value for a single color component. Range and accuracy can be set in application options.
Angiv værdi for en enkelt farvekomponent. Interval og nøjagtighed kan sættes i programmets indstillinger.
info
865
Entire image
Hele billedet
info
866
Environment map
Reflektion
info
867
Environment map...
Reflektion...
info
868
Every other
alle andre
info
869
Exe script
Exe script
info
870
Execution
Eksekvering
info
871
Explanation of this command's function.
Forklaring på denne kommandos funktion.
info
872
Export Database
Eksportér database
info
873
Export File
Eksportér fil
info
874
Export Image
Eksportér billede
info
875
Export Window Layout Configuration
Eksportér vindueslayout
info
876
Export current color swatches to a file.
Eksportér aktuel farveprøve til fil.
info
877
Export file
Eksportér fil
info
878
Export layer...
Eksporter lag
info
879
Export mask...
Eksportér maske...
info
880
Export selected image from current cursor.
Eksporter valgt billede fra aktuel markør.
info
Select background
I wish there were...