Polish phrases #221-240 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
Account
Konto
info
222
Acid Litho...
info
223
Acid Waterfalls...
info
224
Acquire image from Windows Image Acquisition (WIA) compatible scanner or webcam.
info
225
Active tab:
Aktywna karta:
info
226
Add A Little Mix...
info
227
Add Gradient to Swatch
info
228
Add Or Sub...
info
229
Add Rectangular Border
Dodaj Kwadratowe Obramowanie
info
230
Add Watermark
Dodaj znak wodny
info
231
Add a black shadow of given opacity and position to all selected frames.
info
232
Add a copy of selected frame after it.
Dodaje kopie wybranej klatki po niej.
info
233
Add a rectangular border.
Dodaj prostokątną ramkę.
info
234
Add a shadow of given intensity and offset.
Dodaj cień danym natężeniu i przesunięciu.
info
235
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Dodaj cień o danym natężeniu i przesunięciu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/drop-shadow-effect">Więcej Informacji</a>.
info
236
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
237
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Dodaj obraz znaku wodnego lub tekst do obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Więcej informacji</a>.
info
238
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
239
Add a watermark picture or text.
Dodaje obraz znaku wodnego lub tekst.
info
240
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
Select background
What about ICL files?