Polish phrases #241-260 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
241
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
242
Add and Sub...
Dodaj i odejmij...
info
243
Add color
Dodaj kolor
info
244
Add custom preset
Dodaj ustawienia własne
info
245
Add dragged files to the animation as new frames.
Dodaj przeciągnięte pliki do animacji jako nowe klatki.
info
246
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
247
Add new color swatch gradient.
info
248
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Dodaj nowy filtr|Duplikuj filtr|Usuń filtr|Do góry|W dół|
info
249
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Dodaj nowy krok|Duplikuj krok|Usuń krok|Do góry|W dół|Importuj krok|Eksportuj krok|
info
250
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Dodaj lub usuń własne ikony. Ikony te mogą być użyte w różnych miejscach głównego programu.
info
251
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Zmień wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału.
info
252
Add predefined color swatches.
info
253
Add reflection
Dodaj odbicie
info
254
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Dodaj przeciągnięte plik(i) jako nową warstwę(y).
info
255
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Dodaj czubek wielokąta przeciągając uchwyt na środku krawędzi.
info
256
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Dodaj, usuń, konfiguruj, eksportuj i importuj własne konfiguracje narzędzi.
info
257
Add, remove, import, and export custom colors.
Dodaj, usuń, importuj i eksportuj własne kolory.
info
258
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Dodaj, usuń lub konfiguruj filtry - wtyczki Photoshopa.
info
259
Additional Light...
Dodatkowe światło
info
260
Additional image effects
Dodatkowe efekty obrazu
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons