Polish phrases #4161-4180 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4161
Y-BlastCaster
info
4162
Y-Mirror...
info
4163
Y-MonoBlast
info
4164
Yage...
info
4165
Yet More Noise...
info
4166
You can control the curve by dragging the control points.
Możeszkontrolować krzywą przeciągając punkty kontrolne.
info
4167
Your translation tables are up-to-date.
Twoja tabela tłumaczeń jest aktualna.
info
4168
Yukky Distort...
info
4169
Zebra Stripe Frame
info
4170
Zephyr
info
4171
Zero Tolerance...
info
4172
Zero-based index of the active tab.
Indeks aktywnej karty (zaczyna się od zera!).
info
4173
Zig-Zack...
info
4174
ZigZag...
info
4175
ZigZaggerate...
info
4176
Zombie
info
4177
Zoom &in
Przybliż
info
4178
Zoom &out
Oddal
info
4179
Zoom Blur
Rozmycie przybliżenia
info
4180
Zoom Out and Flip
info
I wish there were...
Select background