Polish phrases #921-940 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Constellation...
info
922
Conte Crayon...
info
923
Conte&xt help
Pomoc dot. zawartości
info
924
Context Menu Commands
Polecenia Menu Kontekstowego
info
925
Context menu commands
Rozkazy menu kontekstowego
info
926
Context menu:
Menu kontekstowe:
info
927
Continually increase transparency in given direction.
Zwiększaj cały czas przeźroczystość w danym kierunku.
info
928
Continuous boost
Ciągłe wzmocnienie
info
929
Contraction...
info
930
Contrast
Kontrast
info
931
Contrast Checkers
info
932
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast reguluje różnicę między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu.
info
933
Contrast...
Kontrast...
info
934
Controlled sync ID
Kontrolowany sync ID
info
935
Controlled viewport:
Kontrolowany rzut widoku:
info
936
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Steruje sposobem otwierania obrazów w standardowych formatach, takich jak .jpg lub .png.
info
937
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Kontroluje wpływ tej warstwy na finalny obraz (0-100%)
info
938
Controls how to specify the final canvas size.
Kontroluje jak ustalić końcowy rozmiar płótna.
info
939
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Kontroluje położenie orginalnego obrazu na nowym płótnie.
info
940
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrolka z informacją pokazywaną w nagłówku okna.
info
I wish there were...
What about ICL files?