Polish phrases #2681-2700 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2681
Render
info
2682
Render fractal...
info
2683
Rendern
info
2684
Rendu
info
2685
Renforcement
info
2686
Replace
Zamień
info
2687
Replace affected pixels by foreground color or image.
Zamień dane piksele na kolor podstawowy albo obraz.
info
2688
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Zastąp każdy piksel półprzeźrpczystym kwadratem o podanym rozmiarze.
info
2689
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Zastąp każdy piksel półprzeźrpczystym kwadratem o podanym rozmiarze.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Więcej informacji</a>.
info
2690
Replace entire database (deletes all current files).
info
2691
Replace hue of every pixel with given value.
Podaj nową wartość barwy dla wszystkich pikseli.
info
2692
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Podaj nową wartość barwy dla wszystkich pikseli..<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/colorize-effect">Więcej informacji</a>.
info
2693
Replace outline
Zamień kontur
info
2694
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Zamień cały obraz (lub warstwę) z aktualnym oderwanym zaznaczeniem.
info
2695
Reptile Skin...
info
2696
Resample
Ponownie pobierz próbkę
info
2697
Resample Image
Zmień parametry obrazu
info
2698
Resampling &method:
Metoda zmiany parametrów:
info
2699
Reserve space
info
2700
Reshader RGB...
info
Select background
I wish there were...