Polish phrases #721-740 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Zmień współczynnik proporcji, zmniejszając lub wydłużając najmniej ważne obszary obrazu.
info
722
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Online documentation</a>.
Zmień proporcje obrazu poprzez zmniejszenie lub wydłużenie najmniej ważnych obszarów obrazu..<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Dokumentacja online</a>
info
723
Change color of individual pixels.
Zmień kolor indywidualnych pikseli.
info
724
Change color of the stop selected in the gradient above.
Zmień kolor stopu wybranego powyżej gradientu.
info
725
Change layer blending
info
726
Change layer opacity
info
727
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu ustawiając wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a href="wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Więcej informacji</a>.
info
728
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu podając nowe wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a fref=http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Dokumentacja online</a>.
info
729
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
info
730
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Zmienia prędkość animacji mnożąc czas wyświetlania klatki przez daną wartość.
info
731
Channel 5...
info
732
Channel Gradient...
info
733
Channel Offset...
info
734
Channel Spin...
info
735
Chaos Gradients 2
info
736
Chaos Mirror...
info
737
Chaos Tile...
info
738
Charcoal...
info
739
Cheap Video Trick...
info
740
Checkered Tiling...
info
I wish there were...
Select background