Polish phrases #741-760 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Choose Color
Wybierz kolor
info
742
Choose one of the beveling methods.
Wybierz meteodę dla skosu.
info
743
Choose the height of the upper part in pixels.
info
744
Choose the width of the left part [0-100%].
Wybierz szerokość lewej części [0-100%].
info
745
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Wybierz, jak otworzyć obrazy w standardowych formatach. Układ okien dla wybranego typu dokumentu musi być zainstalowany.
info
746
Choose, if layers should be enabled by default. Select an image format to use when saving raster images.
Wybierz, czy warstwy mają być włączone domyślnie. Wybierz format obrazu do zapisu rastrowego obrazu.
info
747
Choose, what stock colors are visible in the swatch window.
Wybierz, które zmagazynowane kolory są widoczne w oknie próbek.
info
748
Chroma subsampling
info
749
Chroma:
Chroma:
info
750
ChromaColor
info
751
ChromaPalette
info
752
ChromaSolarize
info
753
Chromatica
info
754
Chrome...
info
755
Circle
Okrąg
info
756
Circle Cell...
info
757
Circle Negative...
info
758
Circle to Square
info
759
Circles In The Sands Of Time...
info
760
Circular Border
Okrągłe Obramowanie
info
Select background
I wish there were...