Polish phrases #3461-3480 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3461
Save lay&out configuration when closing window
Zapisz konfigurację warstwy przy zamykaniu okna
info
3462
Save layout as:
Zapisz układ jako:
info
3463
Save selected frame...
Zapisz wybraną klatkę...
info
3464
Save style...
Zapisz styl...
info
3465
Save the active document with a new name.
Zapisz aktywny dokument pod nową nazwą.
info
3466
Save the active document.
Zapisz aktywny dokument.
info
3467
Save the image in selected layer into a file.
Zapisz obraz w wybranej warstwie do pliku.
info
3468
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
Zapisz zaznaczony obszar obrazu lub cały plik jeśli nic nie jest zaznaczone.
info
3469
Save unchanged
Zapisz niezmienione
info
3470
Save|Close document saving changes.
Zapisz|Zamknij dokument zapisując zmiany.
info
3471
Saving of file failed.\n\nPlease try a different location.
Wystąpił problem podczas zapisywania pliku. Spróbuj wybrać inną lokalizację.
info
3472
Saw Edge FX...
info
3473
Scale
Skala
info
3474
Scale to fit paper
info
3475
Scale:
info
3476
Scatter
Rozpraszać
info
3477
Schwingungen
info
3478
ScreenWorks...
info
3479
Scribe
info
3480
Scroll selection
Przesuwaj zaznaczenie
info
Select background
Vista & Win 7 icons