Polish phrases #3461-3480 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3461
Save style...
Zapisz styl...
info
3462
Save the active document with a new name.
Zapisz aktywny dokument pod nową nazwą.
info
3463
Save the active document.
Zapisz aktywny dokument.
info
3464
Save the image in selected layer into a file.
Zapisz obraz w wybranej warstwie do pliku.
info
3465
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
Zapisz zaznaczony obszar obrazu lub cały plik jeśli nic nie jest zaznaczone.
info
3466
Save unchanged
Zapisz niezmienione
info
3467
Save|Close document saving changes.
Zapisz|Zamknij dokument zapisując zmiany.
info
3468
Saving of file failed.\n\nPlease try a different location.
Wystąpił problem podczas zapisywania pliku. Spróbuj wybrać inną lokalizację.
info
3469
Saw Edge FX...
info
3470
Scale
Skala
info
3471
Scale to fit paper
info
3472
Scale:
info
3473
Scatter
Rozpraszać
info
3474
Schwingungen
info
3475
ScreenWorks...
info
3476
Scribe
info
3477
Scroll selection
Przesuwaj zaznaczenie
info
3478
Scroll the selected item into view when clicked outside the window.
Kliknięcie poza oknem przesunie widok na zaznaczoną pozycję.
info
3479
Seamless Workshop
info
3480
SeamlessWorkshop
info
Select background
What about ICL files?