Polish phrases #1001-1020 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
Icon associated with this command.
Ikona skojarzona z tym poleceniem.
info
1002
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikona wyświetlana w pasku narzędzi lub w menu.
info
1003
Icon from &selection
Ikona z &selection
info
1004
Icon thumbnails
info
1005
Icon:
Ikona:
info
1006
Icons
Ikony
info
1007
Icons and Cursors
Ikony i kursory
info
1008
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identyfikator grupy synchronizacji zaznaczenia użyty do wyodrębnienia części dokumentu.
info
1009
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
Identyfikator grupy synchronizacji zaznaczenia użyty w bieżącym widoku.
info
1010
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
info
1011
Identifier of the active draw tool.
Indentyfikator aktywnego narzędzia rysowania.
info
1012
Identifier of the active fill style.
Identyfikator aktywnego stylu wypełnienia.
info
1013
Identifier of the fill style.
Identyfikator stylu wypełnienia.
info
1014
Identifier of the image mask.
Identyfikator maski obrazu.
info
1015
Identifier of the tabs controlled.
Identyfikator kontrolowanych kart.
info
1016
Identifier of the view state holding the image mask.
Identyfikator widoku stanu trzymania maski obrazu.
info
1017
Identifier of the view used for operation result preview.
Identyfikator widoku użyty do podglądu wyniku akcji.
info
1018
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Jeśli zaznaczone, parametr będzie zmieniany naciskiem pióra gdy tablica jest dostępna.
info
1019
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Jeśli myślnik jest włączony, deseń może zawierać do 32 spacji i znaków '-'  myślnika.
info
1020
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Jeśli włączone i jest to możliwe, rozmiar obrazu zostanie dopasowany obracanego prostokąta.
info
Vista & Win 7 icons
Select background