Polish phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Only draw outline of basic shapes.
info
1362
Only for not-rotated images
Tylko dla nieobracanych obrazów
info
1363
Only show strings containning the entered character sequence.
Pokaż tylko ciągi zawierające wpisaną sekwencję
info
1364
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
W edytorze rastrowym pokazuj tylko wybraną warstwę, bez efektów.
info
1365
Only the last operation can be undone. This option conserves memory but does not improve performance.
Tylko ostatnia akcja może być cofnięta. Osczędza to pamięć, ale nie poprawia osiągów.
info
1366
Opacity
Krycie
info
1367
Opacity and image mask
Krycie i maska obrazu
info
1368
Opacity:
Krycie:
info
1369
Open
Otwórz
info
1370
Open Cursor
Otwórz Kursor
info
1371
Open Custom Fill Pattern
Otwórz Własny Wzór Wypełnienia
info
1372
Open Draw Tool Preset
info
1373
Open Layer Effect
Otwórz warstwę efektów
info
1374
Open Menu Commands
info
1375
Open a recently used file.
Otwórz ostatni plik
info
1376
Open an existing document.
Otwórz istniejący dokument.
info
1377
Open an existing file.
Otwórz istniejący plik
info
1378
Open an image and use it to automatically generate a cursor.
Otwórz obraz i stwórz kursor automatycznie.
info
1379
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Otwórz stronę internetową, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące programu.
info
1380
Open as "%s"
Otwórz jako "%s"
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...