Polish phrases #1381-1400 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1381
Open cursor file...
Otwórz plik kursora
info
1382
Open images as:
Otwórz obrazy jako:
info
1383
Open images in standard raster formats (.jpg, .png, ...) by default as layered images with single layer.
Otwórz obrazy w standardowych formatach rastrowych (jpg, png...) domyślnie jako obrazy warstwowe z jedną warstwą.
info
1384
Open style...
Otwórz styl...
info
1385
Open the dragged file(s).
Otwórz plik przeciągnięty
info
1386
Open this document.
Otwórz ten dokument
info
1387
Operation
Akcja
info
1388
Operation class
Klasa akcji
info
1389
Operation class:
info
1390
Operation failed. Please try again later.
Niepowodzenie. Proszę spróbować ponownie póżniej.
info
1391
Operation icon to use in menu or toolbar.
Ikona akcji do użycia w menu lub pasku narzędziowym.
info
1392
Operation succeeded.
Akcja zakończona sukcesem
info
1393
Operation whose strenght is being adjusted. It must be an operation working with raster images.
Akcja, której siła została zmieniona. Dotyczy zadań wykonywanych na obrazach rastrowych.
info
1394
Operation:
Akcja:
info
1395
Optimize image for given background color.
Optymalizuje obraz dla danego koloru tła.
info
1396
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Optymalizuj obraz pod kątem wybranego koloru tła.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/blend-with-background-operation">More information</a>.
info
1397
Original
Oryginalny
info
1398
Original size
info
1399
Original string:
Oryginalny ciąg:
info
1400
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Oryginał|obrobiony|Oba|Odśwież|Auto-odśwież|
info
Select background
Vista & Win 7 icons