Polish phrases #161-180 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Add Fire Effect
Dodaj efekt ognia
info
162
Add Gradient to Swatch
info
163
Add New Image Format
Dodaj Nowy Format Obrazu
info
164
Add Rectangular Border
Dodaj Kwadratowe Obramowanie
info
165
Add a black shadow of given opacity and position to all selected frames.
info
166
Add a copy of selected frame after it.
Dodaje kopie wybranej klatki po niej.
info
167
Add a fiery effect to existing cursor. Specify fire source points via the topmost layer.
Dodaj efekt ognia do istniejącego kursora. Ostal punkty ognia via najwyższa warstwa.
info
168
Add a rectangular border.
Dodaj prostokątną ramkę.
info
169
Add a shadow of given intensity and offset.
Dodaj cień danym natężeniu i przesunięciu.
info
170
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Dodaj cień o danym natężeniu i przesunięciu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/drop-shadow-effect">Więcej Informacji</a>.
info
171
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
172
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
173
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
174
Add animated fire to cursor. Specify source points in the top layer.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/fire-effect-wizard">More information</a>.
Dodaj animowany ogień do kursora. Ustal pnukty żródłowe w górnej warstwie.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/fire-effect-wizard">Więcej informacji</a>.
info
175
Add color
Dodaj kolor
info
176
Add custom preset
Dodaj ustawienia własne
info
177
Add dragged files to the animation as new frames.
Dodaj przeciągnięte pliki do animacji jako nowe klatki.
info
178
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
179
Add new color swatch gradient.
info
180
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Dodaj nowy krok|Duplikuj krok|Usuń krok|Do góry|W dół|Importuj krok|Eksportuj krok|
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...