Polish phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
info
2062
View Type
info
2063
View menu
Pokaż menu
info
2064
View type:
info
2065
Viewport sync ID:
info
2066
Viewport:
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Real World Paint
info
2068
Web colors
Kolory web
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Pomimo tego, że aplikacja jest darmowa w użytku, nie była napisana za darmo. Możesz pomóc?
info
2071
Width
info
2072
Width delta
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Szerokość linii może być dodatnią liczbą włącznie z wartościami zmiennymi.
info
2074
Width of the image in pixels.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
info
2076
Width of the outline.
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Szerokość obrazu w pikselach
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Szerokość docelowa obrazu. Wysokość automatycznie ustawiona z proporcji obrazu.
info
2080
Width:
Szer:
info
Select background
I wish there were...