Polish phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
Widok
info
2062
View Type
Rodzaj widoku
info
2063
View menu
Pokaż menu
info
2064
View type:
Typ widoku:
info
2065
Viewport sync ID:
Sync ID dla rzut widoku:
info
2066
Viewport:
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Real World Paint
info
2068
Web colors
Kolory web
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Pomimo tego, że aplikacja jest darmowa w użytku, nie była napisana za darmo. Możesz pomóc?
info
2071
Width
Szerokość
info
2072
Width delta
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Szerokość linii może być dodatnią liczbą włącznie z wartościami zmiennymi.
info
2074
Width of the image in pixels.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Szerokość konturu rysowanego kształtu jeśli narzędzie na to pozwala i kontury są włączone.
info
2076
Width of the outline.
Szerokość konturu.
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
Szerkość konturu. Względna do rozmiaru obrazu.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Szerokość obrazu po zmianie rozmiaru (px)
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Szerokość docelowego obrazu. Wysokość wyliczana jest automatycznie aby utrzymać orginalne proporcje obrazu.
info
2080
Width:
Szer:
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons