Polish phrases #401-420 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centruj obraz w możliwie najmniejszym prostokącie
info
402
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
info
403
Centered
Wyśrodkuj
info
404
Change Animation Speed
Zmień prędkość animacji
info
405
Change Canvas Size
Zmień wymiary kanwy
info
406
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Zmień akcje (lub ich sekwencję) zastosowaną na wybranej warstwie.
info
407
Change animation speed...
Wybierz szybkość animacji...
info
408
Change color depth of all frames.
Zmienia głębię kolorów dla eszystkich klatek.
info
409
Change color depth...
Zmiana głębi kolorów...
info
410
Change color of individual pixels.
Zmień kolor indywidualnych pikseli.
info
411
Change color of the stop selected in the gradient above.
Zmień kolor stopu wybranego powyżej gradientu.
info
412
Change image size of all frames.
Zmienia rozmiar obrazu dla wszystkich klatek.
info
413
Change layer blending
info
414
Change layer opacity
info
415
Change mouse cursor used for "%s".
Zmień wskaźnik myszyużywany dla "%s".
info
416
Change size...
Wybierz rozmiar...
info
417
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu ustawiając wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a href="wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Więcej informacji</a>.
info
418
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu podając nowe wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a fref=http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Dokumentacja online</a>.
info
419
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
info
420
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Zmienia prędkość animacji mnożąc czas wyświetlania klatki przez daną wartość.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...