Polish phrases #901-920 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Frame count: %i
Liczba klatek: %i
info
902
Frame time:
Czas trwania ramki:
info
903
Frames
info
904
Frames: %i
Klatki: %i
info
905
Free Art (copyleft)
info
906
From back
Z tyłu
info
907
From current selection
Z bieżącego zaznaczenia
info
908
From current view state
info
909
From screen pixel
Z piksela ekranu
info
910
Fucker
info
911
GIF Image
Obraz GIF
info
912
GIF image files
Pliki obrazów GIF
info
913
GUI Script
Skrypt GUI
info
914
GUI type
info
915
Gamma
Gamma
info
916
Gamma Correction
Korekcja gamma
info
917
Gamma correction value assumed when no color profile is assigned to an image.
Wartość korekcji gamma stosowana gdy brak profilu koloru przypisanego do obrazu.
info
918
Gamma correction...
Korekcja gamma...
info
919
Gaussian (radial) blur
Rozmycie Gaussowskie
info
920
Gaussian blur
Rozmycie gausowskie
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...