Polish phrases #701-720 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Density [%]:
Gęstość (%):
info
702
Density of the projected shadow at the beginning.
Początkowa gęstość cienia rzuconego.
info
703
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Gęstość cienia. Wyższa wartość robi cień bardziej intensywny.
info
704
Desaturate
Odbarwienie
info
705
Description
Opis
info
706
Description:
Opis:
info
707
Descriptive name of the window layout.
Nazwa opisująca układ okien.
info
708
Details
Szczegóły
info
709
Detect background color
Wykryj kolor tła
info
710
Detect horizontal edges in the input image.
Wykryj poziome krawędzie w obrazie wejściowym.
info
711
Determines the method used to compute the shadow.
Określa metodę użytą do dodania cienia.
info
712
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Określa ostrość cienia. Zaleca się stosować ostrzejszy cień w małych obrazach i mniej ostry w dużych.
info
713
Determines whether this step in the sequence will be an operation or a transformation.
Ustala czy krok w sekwencji będzie akcją czy przekształceniem.
info
714
Diagonal
Przekątna
info
715
Diagonal resize /
Zmiana rozmiaru /
info
716
Diagonal resize \\
Zmiana rozmiaru \\
info
717
Dialog caption:
Nagłówek okna:
info
718
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
średnica lub wymiary otoczki malowanego deseniu.
info
719
Dimensions: %ix%i pixels
Wymiary: %ix%i pikseli
info
720
Direction
Kierunek
info
What about ICL files?
Select background