Hungarian phrases #641-660 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Fill the pixels similar to the clicked one.
Töltse ki a képpontok hasonló kattintott.
info
642
Filmstrip
Miniatűrök
info
643
Filter:
Szűrő
info
644
Finish using the current tool and apply the changes.
A jelenlegi eszköz használatát befejezi, és alkalmazza a változásokat.
info
645
Fit selection to window
Kijelölés ablakhoz illesztése
info
646
Five-pointed star
info
647
Flip
Forgatás
info
648
Flood fill
Kitöltés
info
649
Flow:
Mennyiség:
info
650
Follow drawn shape
Rajzolt alakzat követése
info
651
Font family used for text watermark.
info
652
Font:
Betű:
info
653
Foreground color ID:
Előtérszín azonosító:
info
654
Format:
Formátum:
info
655
Formats
Formátumok
info
656
From screen pixel
Mintavétel a képernyőről
info
657
Full path to the file with Photoshop filter.
A Photoshop-szűrő fájl teljes elérési útja.
info
658
GIF Image
Gif Kép
info
659
GIF image files
GIF képfájlok
info
660
GIMP Image
GIMP kép
info
I wish there were...
Select background