Hungarian phrases #641-660 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Fill the pixels similar to the clicked one.
Töltse ki a képpontok hasonló kattintott.
info
642
Filmstrip
Miniatűrök
info
643
Filter:
Szűrő
info
644
Finish using the current tool and apply the changes.
A jelenlegi eszköz használatát befejezi, és alkalmazza a változásokat.
info
645
Fit selection to window
Kijelölés ablakhoz illesztése
info
646
Five-pointed star
info
647
Flip
Forgatás
info
648
Flood fill
Kitöltés
info
649
Flow:
Mennyiség:
info
650
Follow drawn shape
Rajzolt alakzat követése
info
651
Font family used for text watermark.
info
652
Font:
Betű:
info
653
Foreground color ID:
Előtérszín azonosító:
info
654
Format:
Formátum:
info
655
Formats
Formátumok
info
656
From screen pixel
Mintavétel a képernyőről
info
657
Full path to the file with Photoshop filter.
A Photoshop-szűrő fájl teljes elérési útja.
info
658
GIF Image
Gif Kép
info
659
GIF image files
GIF képfájlok
info
660
GIMP Image
GIMP kép
info
What about ICL files?
Select background