Polish phrases #421-440 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Create
Twórz
info
422
Create Droplet
info
423
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Stwórz efekt 3D uwypuklając krawędzie.
info
424
Create a new document.
Zrób nowy dokument
info
425
Create a new empty raster image of given size.
Utwórz nowy pusty obraz rastrowy o danym rozmiarze.
info
426
Create an empty text document.
info
427
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Stwórz efekt szkła poprzez rozmycie tła półprzeźroczystych obszarów.
info
428
Create image
Twórz obrazek...
info
429
Create new batch operation|Duplicate batch operation|Delete batch operation|Import batch operation|Export batch operation|Create droplet|Configure|View large icon|View list|Get operations|
info
430
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Zrób nowe komendy|Duplikuj komendy|Usuń komendy|Przesuń wyżej|Przesuń niżej|Importuj komendy|Eksportuj komendy|
info
431
Create new document from a template.
Nowy z szablonu
info
432
Create new image document using current contents of clipboard.
Utwórz nowy dokument obrazu wykorzystując bieżącą zawartość schowka.
info
433
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Swórz nowy układ|Powiel zaznaczony układ|Usuń zaznaczony układ|Zmień nazwę układu|Ustawienia zaznaczonego układu|Przenieś układ w dół|Przenieś układ w górę|Importuj układ|Eksportuj układ|
info
434
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
435
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Utwórz nowy obraz rastrowy z bieżącej zawartości pulpitu Windows.
info
436
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Zrób nową warstwę rastrową i ulokuj nad innymi warstwami
info
437
Create new revision
Utwórz nową poprawkę
info
438
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
Stwórz nowy pasek|Powiel pasek|Usuń pasek|W górę|W dół|
info
439
Create raster layer
Utwórz warstę rastrową
info
440
Create, delete, rename and priorize layouts.
Stwórz, usuń, zmień nazwe i ustal kolejność układów.
info
I wish there were...
Select background