Polish phrases #441-460 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Created
Utworzono
info
442
Credits
Twórcy
info
443
Crop
Przytnij
info
444
Crop to selection
Przytnij do zaznaczenia
info
445
Cu&t
Wytnij
info
446
Cu&t %s
Wytni&j %s
info
447
Cubic interpolation
Interpolacja Cubic
info
448
Current color
Kolor bieżący
info
449
Curve
Krzywa
info
450
Curve Interpolation
info
451
Custom &operation...
Dostosuj &operation...
info
452
Custom JScript operation
Własny JScript akcji
info
453
Custom Operation
info
454
Custom convolution filter
info
455
Custom convolution filter...
Dostosuj filtr splotu...
info
456
Custom de-vignetting
info
457
Custom image
Niestandardowy obraz
info
458
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Dostosuj wstępne ustawienia narzędzi, kolorów, styli wypełnienia i trybów rysowania.
info
459
Custom zoom
Dostosuj zoom
info
460
Custom1
Niestandardowy1
info
I wish there were...
Select background