Polish phrases #441-460 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Created
Utworzono
info
442
Credits
Twórcy
info
443
Crop
Przytnij
info
444
Crop to selection
Przytnij do zaznaczenia
info
445
Cu&t
Wytnij
info
446
Cu&t %s
Wytni&j %s
info
447
Cubic interpolation
Interpolacja Cubic
info
448
Current color
Kolor bieżący
info
449
Curve
Krzywa
info
450
Curve Interpolation
Interpolacja krzywej
info
451
Custom &operation...
Dostosuj &operation...
info
452
Custom JScript operation
Własny JScript akcji
info
453
Custom Operation
info
454
Custom convolution filter
Własny filtr splotu
info
455
Custom convolution filter...
Własny filtr splotu...
info
456
Custom de-vignetting
Dowolne usuwanie obramowania
info
457
Custom image
Niestandardowy obraz
info
458
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Dostosuj wstępne ustawienia narzędzi, kolorów, styli wypełnienia i trybów rysowania.
info
459
Custom zoom
Dostosuj zoom
info
460
Custom1
Niestandardowy1
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons