Polish phrases #581-600 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Effect sequence:
Sekwencja efektów:
info
582
Effect:
Efekt:
info
583
Ellipse
Elipsa
info
584
Emboss
Wytłoczka
info
585
Empathize objects' edges.
Uwypuklij krawędzie obiektu
info
586
Emphasize active layer
Uwydatnij aktywną warstwę
info
587
Emphasize edges in an image.
Uwydatnij Krawędzie obrazu.
info
588
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
Uwydatnij krawędzie obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">Więcej informacji</a>.
info
589
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Uwydatnij granicę między przeżroczystym a wypełnionym obszarem za pomocą konturu.
info
590
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Kontur uwydatnia granice między obszarem przeźroczystym a wypełnionym.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Więcej Informacji</a>.
info
591
Enable
Włącz
info
592
Enable interlacing.
Włącz przeplatanie.
info
593
Enable outline
Włącz kontur
info
594
Enable user interface
info
595
Enabled
Włączone
info
596
Encoding:
Kodowanie:
info
597
End sub-path
Zakończ pod-ścieżkę
info
598
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Upiększ cień rysując ciemniejsze i jaśniejsze pasy.
info
599
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Wpisz liczbę aby ustawić kanał jednokolorowy z aktualnego koloru. Klawisz Enter przechodzi do następnego kanału.
info
600
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Wpisz kolor w formacie hexadecymalnym web jako RRGGBB lub dołącz kanał Alpha używając formatu AARRGGBB.
info
Select background
I wish there were...