Polish phrases #1041-1060 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Parameterized text:
Parametryzowany tekst
info
1042
Paste image
Wklej obraz
info
1043
Paste style
Wklej styl
info
1044
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Wklej przeciągnięty obraz(y) jako zaznaczenie.
info
1045
Path
Katalog
info
1046
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Scieżka do tematów pomocy html, który będzie pokazany po kliknięciu przycisku Pomoc. Jeśli to pole zostanie puste, przycisk Pomoc będzie ukryty.
info
1047
Path to environment map
Ścieżka do mapy środowiska
info
1048
Path to height map
Ścieżka do mapy wysokości
info
1049
Path, where to save the processed file. If the file exists, it will be overwritten unless it has a read-only flag. Following placeholders can be used: %BATCH% - temporary folder, %FOLDER% - original folder, %NAME% - original name, %EXT% - original extension, %INDEX% - batch counter.
info
1050
Pattern fill
Wypełnij wzorem
info
1051
Pavement
Chodnik
info
1052
Pencil
Ołówek
info
1053
Pentagon
Pięciokąt
info
1054
Perform the last undone action again.
Powtórz cofniętą akcję
info
1055
Perspective removal
Usunięcie Perspektywy
info
1056
Perspective transformation
Przekształcenie perspektywy
info
1057
Photoshop Image
Obraz Photoshop
info
1058
Photoshop image files
Pliki obrazów Photoshop
info
1059
PiPL ID:
PiPL ID:
info
1060
Pick a color to define weight of R, G, B channels during conversion to grayscale.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Grayscale">More information</a>.
Wybierz kolor aby określić wagę kanałów R, G, B podczas konwersji do skali szarości.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Grayscale">Więcej informacji</a>.
info
I wish there were...
Select background