Polish phrases #621-640 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Wybierz swój język. Angielski będzie użyty w miejscu nieprzetłumaczonych tekstów.
info
622
Select the splitting style.
Wybierz styl rozdzielający.
info
623
Select the sub-view in the left/upper pane.
info
624
Select the sub-view in the right/lower pane.
info
625
Selected file formats will be used for newly created documents.
Wybrane formaty plików będą wykorzystywane dla nowo tworzonych dokumentów.
info
626
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Wybrane formaty będą wykorzystywane dla nowo tworzonych dokumentów w podanej kolejności.
info
627
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen or into an image.
info
628
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen.
info
629
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Wybrana strona będzie pokazana jeśli program startuje bez parametrów.
info
630
Selection synchronization ID
info
631
Send a donation.
Wyślij dotację.
info
632
Set Custom Grid
info
633
Shape
Kształt
info
634
Shear transformation.
info
635
Show 3D object
info
636
Show appli&cation name
Pokaż nazwę programu
info
637
Show axial cross
info
638
Show document &name
Pokaż nazwę dokumentu
info
639
Show document &type
Pokaż typ dokumentu
info
640
Show document p&roperties
Pokaż właściwości &dokumentu
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons