Polish phrases #621-640 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Scroll the selected item into view when clicked outside the window.
info
622
Search the help for selected phrase.
Szukaj pomoc dla wybranej frazy
info
623
Secondary formats:
Wtórne formaty:
info
624
Select Location
Wybierz lokalizację
info
625
Select how to handle multiple open documents.
Jak zarządzać wieloma otwartymi dokumentami
info
626
Select one of predefined views on the document data.
info
627
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Wybierz swój język. Angielski będzie użyty w miejscu nieprzetłumaczonych tekstów.
info
628
Select the splitting style.
Wybierz styl rozdzielający.
info
629
Select the sub-view in the left/upper pane.
info
630
Select the sub-view in the right/lower pane.
info
631
Selected file formats will be used for newly created documents.
Wybrane formaty plików będą wykorzystywane dla nowo tworzonych dokumentów.
info
632
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Wybrane formaty będą wykorzystywane dla nowo tworzonych dokumentów w podanej kolejności.
info
633
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen or into an image.
info
634
Selected output device is used for rendering of 3D graphics on screen.
info
635
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Wybrana strona będzie pokazana jeśli program startuje bez parametrów.
info
636
Selection synchronization ID
info
637
Send a donation.
Wyślij dotację.
info
638
Set Custom Grid
info
639
Shape
Kształt
info
640
Shear transformation.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons