Polish phrases #641-660 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Show grip points
info
642
Show in 3D view
info
643
Show la&yout name
Pokaż nazwę warstwy
info
644
Show lines
info
645
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Pokaż komendy menu dla sterowania układem (dla zaawansowanych)
info
646
Show or hide all grip points and help lines.
info
647
Show or hide the 3D object. Hiding the 3D object can make the editing faster.
info
648
Show or hide the RGB axial cross.
info
649
Show or hide the "%s" panel.
Pokaż lub usuń "%s" panel
info
650
Show or hide the status bar.
Pokaż lub ukryj pasek stanu.
info
651
Show or hide this toolbar.
Pokaż lub ukryj ten pasek narzędzi
info
652
Show selection
info
653
Sides
info
654
Similar colors
Podobne kolory
info
655
Size
Wymiar
info
656
Slope
info
657
Small icons
Małe ikony
info
658
Solid
info
659
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre wyrażenia nie zostały przesłane. Zaloguj się na stronie Online lub zażądaj przywilejów moderatora języka, aby móc modyfikować już przetłumaczone wyrażenia.
info
660
Specify color
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?