Polish phrases #661-680 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Size
Wymiar
info
662
Slope
info
663
Small icons
Małe ikony
info
664
Solid
info
665
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre wyrażenia nie zostały przesłane. Zaloguj się na stronie Online lub zażądaj przywilejów moderatora języka, aby móc modyfikować już przetłumaczone wyrażenia.
info
666
Specify color
info
667
Specify texture
info
668
Specular power
info
669
Specular:
info
670
Speculars
info
671
Sphere
info
672
Spherical
info
673
Spin
info
674
Split direction:
Kierunek podziału:
info
675
Splitting Direction
info
676
Standard views
info
677
Start &page:
Strona startowa:
info
678
Static
Static
info
679
Structure - Item Value
Struktura - Wartość pozycji
info
680
Structure - Select Root
Struktura - Zaznacz Root
info
What about ICL files?
Select background