Turkish phrases #1401-1420 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1401
Show frame
info
1402
Show invalid pixels
Geçersiz pikselleri göster
info
1403
Show la&yout name
Düzen adını göster
info
1404
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Düzen kontrolü için olan menü komutlarını göster (gelişmiş kullanıcılar için)
info
1405
Show or hide the "%s" panel.
"%s" panelini gizle veya göster
info
1406
Show or hide the status bar.
Durum çubuğunu göster veya gizle.
info
1407
Show or hide this toolbar.
Bu araç çubuğunu göster veya gizle
info
1408
Show the final image in the raster editor.
Raster editöründe son görüntüyü göster.
info
1409
Show thumbnails
info
1410
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Piksel sayısını değiştirerek görüntüyü küçültün veya gerdirin.
info
1411
Shrink or stretch image.
Görüntüyü küçültün veya gerdirin.
info
1412
Shrink selection
Seçimi küçült
info
1413
Similar colors
Benzer renkler
info
1414
Simple bevel
Basit eğim
info
1415
Simple flood fill
Basit taşkın dolgu
info
1416
Simple select
Basit seçim
info
1417
Simplified controls
info
1418
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Tek piksel|Kare 3x3|Kare 5x5|Daire 3x3|Daire 5x5|Eşkenar dörtgen 5x5|Çapraz 3 piksel|Çapraz 5 piksel|
info
1419
Six-pointed star
Altı köşeli yıldız
info
1420
Size
Boyut
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...