Finnish phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
&Active layout
info
2
&Copy
&Kopioi
info
3
&Create
&Luo
info
4
&Disable undo
Poista kumoaminen käytöstä
info
5
&Document
%Dokumentti
info
6
&Edit
&Muokkaa
info
7
&File
&Tiedosto
info
8
&Help
&Ohje
info
9
&Insert
%Tuo
info
10
&New...
&Uusi...
info
11
&Open...
&Avaa...
info
12
&Paste
&Liitä
info
13
&Redo
&Tee uudelleen
info
14
&Save...
&Tallenna...
info
15
&Tools
&työkalut
info
16
&Undo
&Kumoa
info
17
&User interface:
&Käyttöliittymä:
info
18
&View
&Näytä
info
19
&What now?
&MItä nyt?
info
20
...
...
info
Vista & Win 7 icons
Select background