Finnish phrases #101-120 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
Parameterizer
info
102
Power:
info
103
Precision
info
104
Prism
info
105
Pyramid
Pyramidi
info
106
RealWorld Icon Editor
RealWorld Ikoni Editori
info
107
Recent
Viimeaikainen
info
108
Rectangular surface
info
109
Reflectance
info
110
Reflected:
info
111
Remove already translated strings from the list.
Poista käännetyt rivit listasta
info
112
Renderer
info
113
Rotate left
Käännä vasemmalle
info
114
Rotate right
Käännä oikealle
info
115
Rotation mode
Käännä
info
116
Rounded box
Pyöristetty laatikko
info
117
Select how to handle multiple open documents.
\r\nValitse miten käsitellään useita aukiolevia tiedostoja.
info
118
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Valitse suositeltu kieli. Englantia käytetään kääntämättömissä riveissä valitussa kielessä.
info
119
Show appli&cation name
Näytä sovell&uksen nimi
info
120
Show document &name
Näytä tiedoston &nimi
info
Select background
I wish there were...