Finnish phrases #141-150 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Translated string:
Käännetty rivi
info
142
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Käännöspöytä ei ole saatavilla; kokeile ladata se tai auta kääntämällä itse.
info
143
Translator mode
Kääntäjä - tila
info
144
Triangles
Kolmiot
info
145
Type
Tyyppi
info
146
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
\r\nKumoamis toiminto otetaan pois käyöstä. Poista tämä käytösä saadaksesi parhaan suorituskyvyn ja pienimmän muistin tarpeen.
info
147
Unicorn3D Object
unicorn3D objekti
info
148
Variables: %i
info
149
Window caption
Ikkunan nimi
info
150
Zoom
Zoomaa
info
What about ICL files?
I wish there were...