Finnish phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Language:
Kieli:
info
82
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
\r\nKielet jotka ovat merkitty lipulla ovat asennettu. Valitse kieli ja klikkaa Download nappia ladataksesi käännöspöydän.
info
83
Learn about translating.
Opi kääntämisestä.
info
84
Lock X coordinate
Lukitse x-akseli
info
85
Lock Y coordinate
Lukitse y-akseli
info
86
Lock Z coordinate
Lukitse z-akseli
info
87
Look at origin
Katso alkuperäistä
info
88
Main window
Pääikkuna
info
89
Mapping:
info
90
Media library
info
91
N2/N1:
info
92
OK
OK
info
93
One window per document
Yksi ikkuna per dokumentti
info
94
Online
Online
info
95
Only show strings containning the entered character sequence.
Nätä vain rivit jotka sisältävät syötetyn kirjaimen sarjassa.
info
96
Opacity from texture
info
97
Opacity:
Läpinäkyvyys:
info
98
Open
Avaa
info
99
Original string:
Alkuperäinen rivi
info
100
Parameterized object
info
Select background
I wish there were...