Finnish phrases #61-80 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
61
Formats
Formaatit
info
62
Go to selection
Mene valintaan
info
63
Grid
info
64
Help
Ohjeet
info
65
Hide translated strings
Piilota käännetyt rivit
info
66
Highlight missing strings
Korosta puuttuvat rivit
info
67
Icon
Ikoni
info
68
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Jos otettu käyttöön, valikkokomennot jotka liittyvät asettelun konfigurointiin ja vaihtoon ovat näkyvissä päävalikossa
info
69
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
jos otettu käyttöön, ohjelma kerää tietoa kääntämättömistä naruista ja sallii niiden kääntämisen.
info
70
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Jos käytössä, kääntämättömät rivit merkitty [*]
info
71
Image
Kuva
info
72
Insert
Lisää
info
73
Insert boolean variable
info
74
Insert floating point variable
info
75
Insert integer variable
info
76
Insert iterator
info
77
Insert text variable
info
78
Insert vector variable
info
79
LOD Factor
info
80
Language
Kieli
info
What about ICL files?
I wish there were...