Finnish phrases #21-40 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
3D
info
22
3D text
3D teksti
info
23
Anti-aliasing
info
24
Application &options...
Sovellus ja valinnat...
info
25
Arrow
Nuoli
info
26
Automatically update the software
Päivitä ohjelma automaattisesti
info
27
Batch
info
28
Bounds:
info
29
Box
Laatikko
info
30
Bumpmap:
info
31
Button1
info
32
Button2
Painike2
info
33
Button3
info
34
Button4
info
35
Cancel
Peruuta
info
36
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klikkaa tätä ja klikkaa sen jälkeen mitätahansa ohjausta oppiaksesi siitä lisää.
info
37
Colors
Värit
info
38
Component Material
info
39
Composed object
info
40
Composer
info
Select background
I wish there were...