Polish phrases #821-840 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Hide "Add" and "Manage" menu entries
Ukryj pozycje menu "Dodaj" i "Zarządzaj"
info
822
Hide manager
Ukryj managera
info
823
Hide tabs
Ukryj karty
info
824
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Ukryj w menu polecenia "Dodaj ustawienia własne" oraz "Zarządzaj własnymi ustawieniami". Możesz włączyć je ponownie z poziomu konfiguracji układu.
info
825
Hide translated
info
826
Hide translated strings
Ukryj przetłumaczone ciągi
info
827
High speed
Duża prędkość
info
828
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Wyższa liczba rozmywa krawędzie używanego deseniu.
info
829
Highlight missing strings
Oznacz ominięte ciągi
info
830
Highlight untranslated
info
831
Hold down left mouse button and move the mouse to test cursor hot spot.
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i ruszaj nią, aby przetestować wskaźnik.
info
832
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Domowa|Wstecz|Dalej|Kopiuj|Wklej|
info
833
Horizontal
Poziomy
info
834
Horizontal Split Type
info
835
Horizontal blur
Rozmycie poziome
info
836
Horizontal division:
Podział poziomy:
info
837
Horizontal offset:
Offset poziomy:
info
838
Horizontal resize
Pozioma zmiana rozmiaru
info
839
Hot spot:
Hot spot:
info
840
Hourglass
Klepsydra
info
Select background
What about ICL files?