Polish phrases #1801-1820 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Your translation tables are up-to-date.
Twoja tabela tłumaczeń jest aktualna.
info
1802
Zero-based index of the active tab.
Indeks aktywnej karty (zaczyna się od zera!).
info
1803
Zoom &in
Przybliż
info
1804
Zoom &out
Oddal
info
1805
Zoom and position of the visible part of the image will be synchronzied using given ID.
Przybliżenie i pozycja widocznej części obrazu będą synchronizowane na podstawie ID.
info
1806
Zoom and position will be synchronized with views of the same ID.
Przybliżenie i pozycja synchronizowana będzie zwidokami o tym samym ID.
info
1807
Zoom blur
Rozmycie przybliżenia
info
1808
\\ - Up-left
\\ - Lewo
info
1809
\nCannot display folder contents. Please select another folder.
info
1810
animation frames
klatki animacji
info
1811
att
info
1812
carlosrt
info
1813
http://www.rw-designer.com/cursor-library
info
1814
image selection
zaznaczenie
info
1815
layers
warstwy
info
1816
loading...
ładowanie...
info
1817
nuevo
info
1818
pixels
piksele
info
1819
px
px
info
1820
s/60
s/60
info
Select background
Vista & Win 7 icons